Tầm quan trọng của thiết kế không gian trong kiến trúc bệnh viện

Hiện nay có rất nhiều bệnh viện, các cơ sở để điều trị y tế vẫn còn khó khăn. Không gian chưa tốt thường làm cho bệnh nhân dễ bị bệnh. Thiết kế trang trí bệnh viện không chỉ để cung cấp cho bệnh nhân một môi trường điều trị và dịch vụ tốt hơn mà còn giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái, điều này cũng có thể cải thiện lợi ích kinh tế của bệnh viện. Tạo cho bệnh nhân một môi trường điều trị tốt sẽ tự nhiên thu hút nhiều bệnh nhân hơn và tăng doanh thu.

Thiết kế trang trí của bệnh viện nên hiểu tâm lý của từng bệnh nhân. Theo lý thuyết y học hiện đại, môi trường của bệnh viện đóng một vai trò rất quan trọng trong tâm lý và tinh thần điều trị và phục hồi chức năng của bệnh nhân. Do đó, chúng tôi phải chú ý và quan tâm đến tình trạng tâm lý và tinh thần của bệnh nhân, đảm bảo rằng bệnh nhân có thể duy trì tâm trạng tốt trong quá trình điều trị và có thể tích cực hợp tác với điều trị và cải thiện hiệu quả điều trị. Về vấn đề này, chúng tôi có thể tạo ra một môi trường bệnh viện tốt thông qua các điểm sau:

1. Áp dụng một thiết kế bố trí chung hợp lý, tổ chức hiệu quả lưu lượng phương tiện và con người, giảm lãng phí thời gian cho bệnh nhân và gia đình của họ càng nhiều càng tốt, và cũng giảm căng thẳng tinh thần. Tận dụng tối đa môi trường tự nhiên địa phương để tạo môi trường ngoài trời dễ chịu cho bệnh nhân.

2. Thiết kế hợp lý không gian bên trong tòa nhà, thay đổi hình ảnh nghiêm trọng và lạnh lẽo của các bệnh viện truyền thống, để bệnh nhân quên rằng họ đang ở trong bệnh viện, nhưng phải tạo ra không gian trong trạng thái thư giãn và yên bình.

3. Thiết kế hợp lý bố trí của từng bộ phận chức năng, có tính đến sự riêng tư của bệnh nhân và thiết kế hợp lý của hệ thống dây chuyền trong bệnh viện.

Thiết kế không gian bệnh viện có thể cải thiện lợi ích kinh tế của bệnh viện và mang lại cho nhiều người sử dụng dịch vụ. Nhưng cuối cùng, nó vẫn cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân. Theo cách này, chúng ta phải chú ý đến nhiều chi tiết màu sắc định hướng trong thiết kế trang trí thẩm mỹ, phản ánh tính nhân văn.