Sự cần thiết khi thiết kế bệnh viện mới dựa vào năng lượng tự nhiên

Sức khỏe và công nghệ kỹ thuật số là rất quan trọng trong việc đảm bảo thiết kế bệnh viện thân thiện với khí hậu môi trường hơn. Ngành chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với nhiều thách thức do nhu cầu ngày càng tăng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và yêu cầu về cơ sở hạ tầng bền vững linh hoạt. Gánh nặng cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng đáng kể khuôn khổ chăm sóc sức khỏe hiện tại không thể đáp ứng nhu cầu này. Dịch bệnh làm tăng thêm những bất cập của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, làm tăng tính cấp thiết của việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao.

Sự hoà hợp giữa chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số và thiết kế chăm sóc sức khỏe đáp ứng với khí hậu thay đổi. Thông thường, các tòa nhà chăm sóc sức khỏe là một trong những nơi sử dụng năng lượng cao nhất.

Tuy nhiên, ngày nay các tòa nhà bệnh viện thông minh có thể giúp tối ưu hóa đáng kể việc sử dụng năng lượng cao này thông qua các cảm biến thông minh, sử dụng các thuộc tính tự nhiên của ánh sáng ban ngày, nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí giúp môi trường chữa bệnh thuận lợi nhất cho bệnh nhân, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hệ thống truyền tải năng lượng và giảm lượng khí thải carbon khi mà quang năng được khai thác tối ưu.