Bẽnh viện Đa khoa Đồng Nai
Địa điểm: Số 02 Đồng Khởi, P. Tam Hoà, TP. Biên Hoà – Đồng Nai
Quy mô: 1.400 giường (giai đoạn 1: 700 giường)
Diện tích khu đất: 90.276,70m2
Tổng số tầng cao: 02 tầng hầm & 13 tầng
Tổng diện tích sàn: 55.959,76 m2
Nội dung thực hiện: Thiết kế phương án.
Thời gian thực hiện: 2005-2010
Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Thông tin dự án
Bệnh viện được khởi công xây dựng năm 2008 với hai giai đoạn (thích ứng 2 khu chức năng công – tư kết hợp). Giai đoạn một có 15 tầng, 41 khoa với quy mô 700 giường bệnh |Xem tiếp|

    được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Giai đoạn hai có 19 tầng với 700 giường bệnh, tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng theo phương thức xã hội hóa, xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp.