CẢI TẠO NỘI THẤT THẨM MỸ -SPA

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển Y học Việt

Qui mô: 500m2

Dựa vào một mặt bằng có sẵn chủ đầu tư muốn hình thành một trung tâm Spa với mức đầu tư căn bản vì trung tâm nằm ở xa thành phố.

Điều kiện kinh tế không cao. Kiến trúc bệnh viện dựa vào điều kiện thực tế và khả năng kinh tế của chủ đầu tư để đưa ra một giải pháp hợp lý nhất cho dự án.