THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẦN PHƯƠNG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Quần Phương
Quy mô: 200 Giường
Địa chỉ: Hải Hậu, Nam Định
Năm thiết kế: 2021
Số tầng: 9 Tầng

Xuất phát từ nhu cầu khám chữa phát triển kinh tế địa phương cùng với nhu cầu khám chữa bệnh người dân trong khu vực. Công ty cổ phần Quần Phương đã chọn Kiến trúc bệnh viện làm đối tác để thực hiện dự án bệnh viện đa khoa trong khu vực.