Thiết kế mới cho bệnh viện hiện đại

Phòng bệnh viện tối giản, phù hợp hài hoài tự nhiên có phong cách mới là những đổi mới thiết kế bệnh viện.
Ví dụ bệnh viện hiện đại thay đổi khi tạo cảm giác trải nghiệm trong thời gian nằm viện tạo ra một không gian thông thoáng và các bận nhân cảm thấy thoải mái hơn. Trong khi bệnh viện truyền thống với những thiết kế va rem và nhất quán.
Kết nối với thiên nhiện tạo ra một phòng bệnh viện thoáng đảng không chật hẹp có không gian ấm cúng đó là những đổi mới thiết kế bệnh viện nhằm mục đích làm cho môi trường hoạt động khám chữa trở nên hấp dẫn hơn.


Không gian thoáng đãng sảnh chính tạo cảm giác cho bệnh nhân gần gũi hơn.