Mối quan hệ giữa Y tá và bệnh nhân trong thiết kế bệnh viện

Tầm quan trọng của việc thường xuyên gặp bệnh nhân đóng vai trò chính trong việc chăm sóc của các điều dưỡng. Do đó, việc thiết kế các phòng Bệnh viện theo mô hình tiện dụng để Y tá dễ gặp tất cả bệnh nhân. Khi thiết kế theo mô hình này, phòng bệnh nhân sẽ cho phép người chăm sóc ở gần với bệnh nhân. Một cấu trúc như vậy có thể cho phép gần gũi và cải thiện chất lượng bằng cách cải thiện hiệu quả.  Mỗi cánh cửa có một cửa sổ bằng kính có rèm, để các y tá có thể làm việc trong phòng chuyên môn và gặp bệnh nhân hoặc kiểm tra bệnh nhân.

Bệnh viện 115 – Nghệ An (Phương án sơ phát)

Y tá cũng có thể kiểm tra bệnh nhân vào buổi tối mà không cần mở cửa và đánh thức bệnh nhân. Mỗi phòng đều có lắp camera quan sát. Tất cả các vật liệu, chẳng hạn như thuốc, khăn trải giường, được chuyển đến để cho phép các y tá dành nhiều thời gian hơn với bệnh nhân. Ứng dụng hồ sơ y tế điện tử giúp tiết kiệm được nhiều thời gian. Nhờ đó, Y tá có thể dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân. Hơn nữa, thiết kế theo mô hình tiện dụng còn giúp tăng ánh sáng cho phòng bệnh nhân. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa bởi các cửa sổ lớn trong mỗi phòng bệnh nhân và giúp tiết kiệm được nhiều năng lượng tạo hiệu quả tiết kiệm trong khai thác và quản lý bệnh viện.