Thiết kế bệnh viện “kiểu khách sạn” ngày càng được lựa chọn

Theo xu hướng chung các bệnh viện lớn ngày càng ít dịch vụ ngoại trú, bệnh nhân được chuyển sang một môi trường thuận lợi hơn có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của các hoạt động trong bệnh viện và cải thiện tiên lượng, chẳng hạn như giảm tỷ lệ nhập viện.

Ngày nay tâm lý chung các bệnh nhân đến đều trị gần như rất quan tâm đến dịch vụ nội trú của các bệnh viện do nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao về chất lượng cũng như tâm lý chung của bệnh nhân khi tìm đến cơ sở khám chữa bệnh cần hiện đại đáp ứng về chất lượng dịch vụ xuất phát từ những yêu cầu về chăm sóc sức khỏe các bệnh viện dịch vụ nội trú càng được ưa chuộng hơn, bệnh nhân cũng cảm thấy thỏa mái hơn khi được chăm sóc trong môi trường thân thiện hiện đại cơ sở vật chất không gian như ở nhà.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trên các bệnh viện có xu hướng nâng cấp các dịch vụ lưu trú và điều trị cho bệnh nhân như như chuẩn khách sạn.