Ứng dụng AI vào nền tảng khám chữa bệnh

Nền tảng sử dụng AI trên đám mây để lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu y tế trong thời gian thực. Với sự trợ giúp của công nghệ này, các bác sĩ có thể truy cập hồ sơ bệnh nhân nhanh hơn và chẩn đoán chính xác bệnh nhân với mức độ chính xác cao hơn đáng kể.
Sử dụng khả năng phân tích linh hoạt, các chương trình bảo hiểm y tế có thể tích hợp hệ thống với hệ thống hiện có và cung cấp cho họ các khả năng phân tích cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Việc sử dụng các thuật toán AI có thể giúp xác định các xu hướng có ý nghĩa về sức khỏe ở giai đoạn đầu. Ví dụ, một bác sĩ X quang có thể cải thiện quyết định của họ mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của họ. Theo cách tương tự, các bác sĩ chẩn đoán có thể tăng độ chính xác và hiệu quả của chẩn đoán bệnh nhân bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến. Một hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn diện cũng như các kế hoạch điều trị phù hợp với nhu cầu cá nhân của bệnh nhân ung thư sẽ được cung cấp cho họ. Có quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực về bệnh nhân có thể giúp bác sĩ xác định hướng hành động phù hợp cần thực hiện trong trường hợp họ lo lắng về sức khỏe của mình.