Cách bố trí bệnh viện hiệu quả để tiết kiệm chi phí đầu tư

Trong thiết kế bệnh viện việc bố trí hiệu quả cần thiết để giúp tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư dưới đây là một số phương án chúng tôi đưa ra để đạt hiệu quả cho một dự án.

Thúc đẩy hiệu quả của nhân viên bằng cách giảm thiểu khoảng cách di chuyển cần thiết giữa các không gian thường xuyên sử dụng
Cho phép nhân viên giám sát trực quan bệnh nhân một cách dễ dàng.

Ảnh minh họa

Bao gồm tất cả các khoảng trống cần thiết, nhưng không có những khoảng trống thừa. Điều này đòi hỏi xem xét trước khi thiết kế cẩn thận.

Cung cấp một hệ thống phục vụ hiệu quả, có thể bao gồm thang máy, ống khí nén,  xe đẩy hoặc tự động để xử lý hiệu quả thực phẩm và nguồn cung cấp sạch cũng như loại bỏ chất thải, đồ tái chế và vật liệu bẩn.

Sử dụng không gian hiệu quả bằng cách xác định vị trí các không gian hỗ trợ để chúng có thể được chia sẻ bởi các khu vực chức năng liền kề và bằng cách sử dụng thận trọng các không gian đa mục đích.

Hợp nhất các chức năng ngoại trú để vận hành hiệu quả hơn — ở tầng một, nếu có thể — để bệnh nhân ngoại trú tiếp cận trực tiếp
Nhóm hoặc kết hợp các khu vực chức năng với các yêu cầu hệ thống tương tự.

Cung cấp các biện pháp bổ trợ chức năng tối ưu, chẳng hạn như vị trí của phòng chăm sóc đặc biệt phẫu thuật liền kề với phòng mổ. Các khoản bổ sung này phải dựa trên một chương trình chức năng chi tiết mô tả các hoạt động dự kiến ​​của bệnh viện từ quan điểm của bệnh nhân, nhân viên và vật tư.