Với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của bệnh nhân. Hiện nay, cơ sở vật chất của phần lớn bệnh viện lại không đáp ứng tốt các nhu cầu đó. Tại sao ...