Để hoạch định và thiết kế chiến lược thiết kế phòng bệnh hiệu quả nhất, các kiến trúc sư đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của nhân viên và bệnh nhân trư...