Sửa chữa, cải tạo bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Như thông tin Báo Bình Thuận phản ánh về tình trạng xuống cấp của bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, mà mới đây nhất là tình trạng mảng vữa rớt xuống giường bệnh nhân, ngày 25/3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đã có văn bản số 1023 về việc:“Sửa chữa, cải tạo bệnh viện một số hạng mục công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh”

Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, cơ quan chức năng có liên quan tổ chức đánh giá chất lượng công trình. Trên cơ sở đó báo cáo, tham mưu UBND tỉnh về biện pháp xử lý khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế, chất lượng công trình về lâu dài. Báo cáo kết quả và đề xuất UBND tỉnh trước ngày 05/4/2019. Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng công trình, giao Sở Xây dựng đề xuất đơn vị lập, thẩm định về quy trình bảo trì công trình và xây dựng kế hoạch bảo trì công trình hằng năm theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐCP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng để tránh tình trạng xuống cấp của công trình.

Tag: Cải tạo bệnh viện, Sữa chữa bệnh viện, Theo Bao Bình Thuận