Tìm hiểu “Công nghệ sức khoẻ thông minh”

Theo đà phát triển của công nghiệp 4.0, nối tiếp công nghệ y tế (healthcare technology) sẽ là công nghệ sức khoẻ thông minh (Smart Health Technology). Ứng dụng công nghệ sức khoẻ thông minh chắc chắn sẽ là bước tiếp theo của lộ trình y tế thông minh.

Các chuyên gia cho rằng có nhiều kỳ vọng về tiềm năng về công nghệ sức khoẻ thông minh. Tuy loại công nghệ này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng các chuyên gia công nghệ dự báo “Smart Health Technologies” sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Hiện nay, yêu cầu đặt ra cho loại công nghệ mới này là cần nghiên cứu và phát triển thêm, nhất là đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Dưới đây là tóm lược về công nghệ sức khoẻ thông minh qua bài viết “Smart health technology – The next step in healthcare technology” (theo www.path2025.dk):


Các thiết bị công nghệ sức khỏe thông minh.

Định nghĩa công nghệ sức khoẻ thông minh:

Thuật ngữ “Smart Health Technologies” đã cho thấy sự kết hợp của công nghệ thông minh với sức khỏe, tức là các công nghệ thông minh được sử dụng cho mục đích sức khỏe. Smart Health Technologies có khả năng ghi lại thông tin sức khỏe từ các cảm biến ngày càng tiên tiến, có khả năng lưu trữ và tính toán một cách tự động và đưa ra lời khuyên cho cá nhân hoặc hành động một cách tự động từ dữ liệu được thu thập được. Do đó, công nghệ sức khỏe thông minh bao gồm ít nhất là một phần vật lý và một phần là phương tiện để tương tác với dữ liệu.

Công nghệ sức khoẻ thông minh bao gồm tất cả các dạng công nghệ có các đặc điểm sau:

– Cảm biến vật lý để tiếp nhận dữ liệu từ môi trường xung quanh

– Khả năng tính toán để lưu trữ và phân tích dữ liệu

– Tích hợp phương tiện để cung cấp lời khuyên có thể tùy chỉnh được cho người dùng cuối hoặc hành động tự động, dựa trên dữ liệu đầu vào.

Công nghệ sức khoẻ thông minh bao gồm nhiều loại giải pháp:

Các giải pháp trong phạm vi bệnh viện như:

– Cảm biến (Sensors)

– Phân phối thuốc (Medicine dispensation)

– Viên thuốc thông minh (Smart pills)

– Phẫu thuật thông minh (Smart surgeries)

– Thiết bị / mô phỏng ba chiều (Holographic devices/simulation)

Các giải pháp ngoài phạm vi bệnh viện như:

– Thiết bị đeo (Wearables)

– Thiết bị đăng ký sớm (Early registration devices)

– Công nghệ từ xa (Remote technologies)

Phân tích dữ liệu (Data Analytics) cho phép các hệ thống CNTT cung cấp lời khuyên phù hợp dựa trên phân tích nâng cao, phân tích sẽ chỉ tốt nếu như dữ liệu được thu thập. Với những tiến bộ gần đây trong sự phát triển của công nghệ y tế, người bệnh và nhân viên y tế được trao quyền quyết định nhiều hơn trong công tác chăm sóc sức khoẻ. Công nghệ sức khoẻ thông minh sẽ kết hợp và phát triển cùng với Data Analytics chắc chắn sẽ đóng góp nhiều tiện ích cho công tác chăm sóc sức khoẻ.

“Nếu mỗi lần bạn hút thuốc lá, móng tay của bạn chuyển sang màu đen và một đốm đen xuất hiện trên trán của bạn, cho thấy mức độ thiệt hại do thuốc lá gây ra đối với phổi, tim và hệ tuần hoàn và DNA của bạn, với hình ảnh đó có thể làm thay đổi hành vi hút thuốc lá của mình. Tìm kiếm các công nghệ có thể cung cấp một vòng phản hồi ngắn và cho chúng ta hiểu về tác động của lối sống và hành vi của chúng ta và các tác động dài hạn khác sẽ rất thú vị trong 10 năm tới” (Theo ý kiến của ông Kevin Dean – Giáo sư danh dự, Học viện Maersk Mc-Kinney, Tin học sức khỏe SDU, Đan Mạch – 2018).