Thiết kế cải tạo bệnh viện Hùng Vương

Sau một thời gian hoạt động, các hạng mục bệnh viện đã xuống cấp chủ đầu tư có kế hoạch sửa chữa nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Việc lựa chọn nhà thiết kế nào luôn là câu hỏi đau đầu, qua tìm hiểu các sản phẩm đã thực hiện trong thời gian qua, ban giám đốc bệnh viện quyết định lựa chọn Kiến trúc bệnh viện để thực hiện các hạng mục cũng như đáp ứng các tiêu chí yêu cầu mới khám chữa bệnh trong hiện nay.

Hiểu được điều đó khi tiếp nhận thiết kế cải tạo công trình bệnh viện Hùng Vương, Kiến trúc bệnh viện đã tạo nên hình ảnh sản phẩm hiện đại, tiện nghi, đáp ứng đúng tiêu chí và tiêu chuẩn đặc thù của bệnh viện chuyên nghiệp. Bằng sự nhiệt huyết và kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thiết kế với rất nhiều công trình xuất hiện khắp mọi miền đất nước, một lần nữa thể hiện một công trình có quy mô và chiều sâu.