Quy định về xử lý nước thải trong bệnh viện

Theo một số quy định thì nước thải bệnh viện phải được xử lý và khử trùng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Một số chỉ tiêu nước thải bệnh viện cần được xử lý triệt để như nồng độ pH, BOD5, COD, tổng hàm lượng chất rắn, nitrat, photpho, coliform, amoni, H2S, dầu mỡ, chất phóng xạ, tổng coliform, salmonella, Shigella, Vibrio cholerae… phải được cân bằng và xử lý phù hợp nhất.

Hầu như các cơ sở khám và chữa bệnh; trung tâm thẩm mỹ; bệnh viện cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn 28:2010/BTNM thì mới đi vào quá trình hoạt động chính thức. Đồng thời, nếu không lắp đặt hệ thống xử lý các cơ sở này sẽ không được cấp hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp và không cấp chứng chỉ hoạt động của Bộ Y Tế.

Bên cạnh đó, trường hợp cơ sở, bệnh viện đã có hệ thống xử lý riêng biệt nhưng hiệu suất xử lý chưa cao, kém chất lượng với các chỉ số thải ra môi trường vượt quá ngưỡng cho phép theo quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT thì chắc chắc đối tượng này sẽ bị xử phạt theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vì thế mà Bộ Tài nguyên và Môi trường cân nhắc sửa đổi một số thông số ô nhiễm phù hợp với quy chuẩn quốc gia với một số điều thay đổi như tổng nito thay bằng nitrat, Clo dư, tổng hàm lượng chất hoạt động bề mặt. Về bùn thải qua hệ thống xử lý nước thải bệnh viện sau khi khử trùng được quản lý như chất thải rắn và được tiến hành phân tích cá thành phàn nguy hại theo quy định của QCVN 50:2013/BTNMT.

Trong 11.511 cơ sở y tế thì chỉ có 60% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, 40% cơ sở còn lại thì vẫn chưa. Nước thải của bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh vẫn chưa đạt yêu cầu với tỷ lệ nước thải chưa đạt yêu cầu khá cao. Nguyên nhân xuất phát từ công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng còn vấp phải nhiều khó khăn như thiếu kinh phí vận hành cũng như người quản lý thiếu chuyên môn khiến hệ thống xử lý kém hiệu quả hoặc làm giảm tuổi thọ cho toàn bộ hệ thống trong thời gian ngắn.

Quy định kỹ thuật về nước thải bệnh viện

Nước thải bệnh viện phải được xử lý và khử trùng trước khi đi ra môi trường tiếp nhận
Giá trị tối đa Cmax cho phép các thông số và chỉ số ô nhiễm trong nước thải y tế khi thải ra môi trường tiếp nhận được tính như sau: Cmax = C x K
Trong đó:

C là giá trị các thông số và chỉ số ô nhiễm, làm cơ sở tính toán
K là hệ số quy mô và loại hình cơ sở y tế.