Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa khu vực

TCVN 9212 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Với tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa 250 giường, tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa 300 giường…
benh-vien-da-khoa-khu-vuc-2012


# Tải về định dạng: