Tiêu chuẩn thiết kế phòng khám đa khoa khu vực

TCVN 9214 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

phong-kham-da-khoa-2012

# Tải về định dạng: