Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa TCVN 4470 : 2012

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường.

tieu-chuan-thiet-ke-benh-vien-da-khoa-2012

# Tải về định dạng: