Chiến lược thiết kế bệnh viện để tăng hiệu quả làm việc của nhân viên

Thiết kế trong bệnh viện có tác động đáng kể đến kết quả chăm sóc và phục hồi bệnh nhân. Bệnh nhân dựa vào các nhân viên chăm sóc để nhanh chóng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, kiểm tra thường xuyên và đảm bảo phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, y tá chỉ có thể điều trị bệnh nhân hiệu quả khi họ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả và có thiết bị và vật tư dễ tiếp cận. Bằng cách hợp tác với một công ty kiến ​​trúc để thiết kế các khoa trong bệnh viện xung quanh củng quy trình làm việc của nhân viên và làm cho những không gian đó được thoải mái nhất có thể cho bệnh nhân và người thân của họ, lãnh đạo bệnh viện có thể đảm bảo mức độ chăm sóc cao nhất.

Những thách thức trong thiết kế phòng bệnh viện Kiến trúc sư phải vượt qua:

Một trong những thách thức lớn nhất mà các kiến ​​trúc sư phải đối mặt khi thiết kế phòng bệnh viện là cần phải có ba chức năng rất khác nhau trong không gian. Đầu tiên, phòng chăm sóc phải thoải mái và làm dễ chụi cho bệnh nhân. Thứ hai, người chăm sóc phải có khả năng điều hướng không gian nhanh chóng và hiệu quả. Và cuối cùng, gia đình và những người thân khác phải có một khu vực trong đó họ có thể ngồi hoặc ngủ thoải mái mà không làm gián đoạn quá trình làm việc của nhân viên y tế hoặc quá trình phục hồi của bệnh nhân. Trong một phòng bệnh viện nhỏ, đây là một thách thức khó khăn, vì không gian vô cùng hạn chế về diện tích.

Một thách thức khác của thiết kế trong bệnh viện là cung cấp tầm nhìn rõ ràng từ phòng quản lý. Thiết kế trong bệnh viện hiệu quả cũng phải có khả năng thích ứng, có thể thêm một lớp phức tạp vào quá trình thiết kế vì mỗi bệnh nhân có nhu cầu khác nhau.