Ưu điểm của thiết kế bệnh viện tốt là gì

Thiết kế bệnh viện là một công việc mang tính hệ thống, phức tạp và mang tính đặc thù. Khi lập kế hoạch và thiết kế cần tìm hiểu thực trạng của xã hội về xu hướng dịch vụ bệnh viện, mô hình thiết kế … để tạo ra sự an toàn, thoải mái, tiện lợi, hiệu quả, chẩn đoán và điều trị hài hòa, tự nhiên, môi trường đáp ứng các nhu cầu về thể chất và tâm lý của người sử dụng. Sau đây mô tả những ưu điểm của một thiết kế bệnh viện tốt .


Bệnh viện thẩm mỹ Life hospital Bình Thạnh

1. Phương án rõ ràng

Phương án thiết kế bệnh viện suôn sẻ phải rõ ràng như quy mô công trình, số lượng giường bệnh, các loại khoa phòng… liên quan mật thiết đến quá trình hoạt động sau này.

2. Tuân thủ bố trí bộ phận

Việc bố trí các khoa trong thiết kế bệnh viện phải được quy hoạch và thiết kế theo đúng quy định có liên quan, hợp lý và hợp pháp.

3. Mô hình hoạt động rõ ràng

Các hệ thống Bệnh viện khác nhau có sự vận hành và quản lý bệnh viện khác nhau. Trong giai đoạn đầu thiết kế bệnh viện cần phải biết phương thức hoạt động là gì, điều này liên quan đến tổ chức các khoa, vị trí các phòng ban đầu mối, các phương tiện hỗ trợ của liên quan. Các bộ phận chức năng thanh tra và người bệnh. Chu trình khám chữa bệnh, quy trình khám, chữa bệnh.

4. Xem xét tổng thể

Thiết kế và quy hoạch bệnh viện phải xem xét vị trí, vận hành, thiết kế, thị trường, hoạt động, ngân sách và các vấn đề khác của toàn bộ dự án để đảm bảo tính toàn vẹn.