Tính bền vững trong thiết kế bệnh viện

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững của bệnh viện là kế hoạch Vận hành và Bảo trì được phát triển đầy đủ. Nó bao gồm một tập hợp các hoạt động được lên kế hoạch không chỉ bao gồm các khía cạnh kỹ thuật mà còn các vấn đề về quản lý, xã hội, tài chính và thể chế. Tất cả chúng đều phải hướng tới việc loại bỏ hoặc giảm bớt các hạn chế chính cản trở việc đạt được tính bền vững.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tuệ Tâm

Thông thường, các bệnh viện không tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững cơ bản do quy hoạch kém, không đủ nguồn lực, bao gồm thiếu đội ngũ kỹ thuật được đào tạo và có tay nghề cao, thiếu thiết bị và dụng cụ thử nghiệm cụ thể hoặc thiếu hỗ trợ dịch vụ từ các nhà cung cấp.

Các quy trình thường bị bỏ qua hoặc chỉ được thảo luận và giới thiệu sau khi dự án hoàn thành. Điều này thường ảnh hưởng đến uy tín của các khoản đầu tư được thực hiện và hoạt động của các dịch vụ được cung cấp. Để giảm thiểu tổn thất, kế hoạch cần được lập trong chính giai đoạn thiết kế, để mỗi giai đoạn dự án tuân thủ các nguyên tắc và đảm bảo tòa nhà trở nên bền vững.

Duy trì môi trường chữa bệnh cũng đòi hỏi sự lưu thông không khí có chất lượng thích hợp trong khi hạn chế lây lan các bệnh qua đường không khí theo tiêu chuẩn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một hệ thống báo cháy toàn diện cần được thiết kế theo cách mà tất cả các hệ thống có thể được điều khiển và giám sát tự động.

Những điểm chính tính bền vững khi thiết kế

 Thiết lập một kế hoạch Vận hành và Bảo trì được phát triển đầy đủ trước khi bắt đầu dự án.
 Xác định các thách thức đối với tính bền vững khi bắt đầu công trình và đối với việc bảo trì liên tục và giải quyết chúng.
 Các lĩnh vực bền vững chính là quản lý năng lượng, bảo tồn nước và quản lý môi trường trong nhà.
 Phân bổ một phần ngân sách để đạt được và duy trì tính bền vững.