Thiết kế bệnh viện cần phù hợp với thời tiết từng khu vực

Bệnh viện là những tòa nhà khám chữa bệnh trong trường hợp thời tiết cực đoan hoặc thiên tai, các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải duy trì hoạt động, cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cần thiết cho bệnh nhân. Khi thiết kế các dự án chăm sóc sức khỏe mới hoặc sửa chữa, chúng ta phải tuân thủ các quy tắc xây dựng hiện hành về sức khỏe và an toàn. Nhưng chúng tôi cũng hỏi: chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa không?

Trước sự thay đổi của khí hậu và tần suất các sự kiện thời tiết khắc nghiệt gia tăng, điều quan trọng đối với các nhà thiết kế là xây dựng khả năng linh hoạt cho các dự án.

Ví dụ như: Xe cấp cứu phải có khả năng tiếp cận bệnh viện trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và lượng mưa lớn. Vì vậy, đối với các dự án chăm sóc sức khỏe lớn, chúng ta phải xem xét khả năng lũ lụt trên đất liền và độ sâu tối đa cho phép của nước đọng trên địa điểm an toàn cho các phương tiện này đi qua. Chúng ta phải khám phá các cơ hội để đảm bảo rằng địa điểm được phân loại để giảm thiểu lũ lụt trên các tuyến đường thiết yếu và tìm cách duy trì khả năng tiếp cận tại các điểm ra vào, lối vào chính, đường và khu vực đỗ xe. Chúng tôi định cấu hình các tuyến đường này có tính đến nhu cầu hoạt động và sử dụng trong trường hợp khẩn cấp của bệnh nhân. Nói cách khác, chúng ta phải đảm bảo rằng họ biết tuyến đường nào an toàn nhất để đi qua nếu địa điểm bị ngập lụt và họ không thể xác định độ sâu của nước.