Quản lý và tính toán các rủi ro trong xây dựng bệnh viện

Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

Các thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo, chẳng hạn như bão, đại dịch.. có thể gây gián đoạn cho các hoạt động bình thường và yêu cầu các biện pháp cần thiết để đối phó lập tức.

Khi thiết kế xây dựng cần quan tâm về các mối đe dọa và các nhược điểm lớn, xác định rủi ro đối với bệnh nhân, nhân viên và các yếu tố cơ sở hạ tầng quan trọng (tài sản, hệ thống, dữ liệu, v.v.). Phát triển hệ thống chỉ huy và kiểm soát và các kế hoạch ứng phó và khắc phục thảm họa khi cần thiết.

Do vậy cần có biện pháp bảo vệ cho bệnh nhân, nhân viên hạn chế họ tổn thương và các yếu tố cơ sở hạ tầng quan trọng; Thiết kế và thiết lập các dịch vụ và quy trình y tế quan trọng để có khả năng phục hồi. Sử dụng quản lý thay đổi để kiểm soát các sửa đổi có thể lập kế hoạch đối với các dịch vụ, quy trình, sản phẩm và các yếu tố cơ sở hạ tầng.
Cần Xác định tình huống khẩn cấp/khủng hoảng; thiết lập truyền thông rõ ràng, chính xác và kịp thời để có được nhận thức và sự tin tưởng của công chúng; khởi xướng các hoạt động ứng phó.

Đáp ứng: Thực hiện các hành động ứng phó; đảm bảo an toàn, an ninh cho bệnh nhân và nhân
viên bệnh viện. Thực hiện kế hoạch ứng phó để duy trì hoạt động phân loại bệnh nhân, tăng công suất, đảm bảo tính sẵn có của các dịch vụ y tế, dịch vụ y tế và phẫu thuật thiết yếu (ví dụ: chăm sóc khẩn cấp, phẫu thuật khẩn cấp, chăm sóc bà mẹ và trẻ em) và tính liên tục của chuỗi cung ứng và phân phối của tổ chức y tế.

Phục hồi: Thực hiện kế hoạch phục hồi để khôi phục các khả năng và dịch vụ bị suy giảm trong trường hợp khẩn cấp / khủng hoảng; và giảm thiểu tác động lâu dài tiềm tàng của thảm họa đối với hoạt động của tổ chức y tế.

Ở cấp độ của một tổ chức y tế cá nhân, quản lý ứng phó thảm họa cần phải phù hợp thảm họa khu vực giúp tạo ra tình bền vững trong hoạt hoạt động khám chữa bệnh.