Top công trình kiến trúc bệnh viện thiết kế trong năm 2022

Nhằm nối tiếp các dự án trải rộng trên cả nước, năm 2022 vừa qua công ty Kiến trúc bệnh viện đã tham gia nhiều cuộc thi thiết kế ý tưởng bệnh viện. Qua đó được sự tin tưởng và lựa chọn của chủ đầu tư góp phần thúc đẩy sự hiện diện các công trình kiến trúc bệnh viện đã thiết kế trong đó có công trình đã bắt đầu hình thành dần dần.

Dưới đây là các công trình nổi bật được thiết kế năm 2022:


01. BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN KẾT HỢP TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI QUANG KHỞI

Địa điểm: Nghệ An
Quy mô: 150 Giường
Nội dung thực hiện: Thiết kế trọn gói dự án.

 


02. BỆNH VIỆN HÀ NỘI QUẢNG NINH

Địa điểm: Quảng Ninh
Quy mô: 150 Giường
Nội dung thực hiện: Thiết kế trọn gói dự án.

 


03. BỆNH VIỆN ĐỘT QUỴ & THẦN KINH HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Địa điểm: Thái Bình
Quy mô: 100 Giường
Nội dung thực hiện: Thiết kế trọn gói dự án.

 


04. BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ TUỆ TÂM.

Địa chỉ: Khu vực miền bắc.
Quy mô: 8 tầng, tổng diện tích sàn: 30.000m².
Số giường: 150 Giường.

 


05. BỆNH VIỆN DIOR

Địa điểm: Hà Nội
Quy mô: 7 Tầng
Nội dung thực hiện: Thiết kế trọn gói dự án.