Ứng dụng số hóa vào chăm sóc bệnh nhân

Số hóa hoàn toàn quy trình làm việc của bệnh nhân có khả năng rút ngắn sự chậm trễ giữa mỗi bước, tạo điều kiện tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, giảm lỗi ghi chép và cho phép sử dụng các thuật toán tối ưu hóa và trí tuệ nhân tạo để phân tích hình ảnh. Từ quan điểm của bệnh nhân, việc tích hợp công nghệ một cách chu đáo vào quy trình có thể cải thiện trải nghiệm tổng thể. Ví dụ, bệnh nhân sẽ có thể chia sẻ nhu cầu và yêu cầu của họ, hoàn thành bảng câu hỏi sàng lọc, và đọc hướng dẫn chuẩn bị từ xa và trước khi khám. Các bước này rất quan trọng để ngăn ngừa việc phát hiện muộn chống chỉ định khám hình ảnh có thể làm trì hoãn thêm việc chẩn đoán hình ảnh thích hợp. Với các ứng dụng điện thoại di động.

Chẩn đoán hình ảnh sẽ được kết hợp với các cuộc hẹn bác sĩ chuyên khoa khác và giới thiệu bước tiếp theo để hợp lý hóa trải nghiệm của bệnh nhân. Làm như vậy cũng sẽ đẩy nhanh quá trình chụp ảnh để sàng lọc và theo dõi. Điều này sẽ dẫn đến việc chia sẻ liền mạch các báo cáo và các mục có thể hành động của bác sĩ X quang để giới thiệu các bác sĩ và các chuyên gia khác có liên quan đến chăm sóc bệnh nhân đa ngành. Đối với những bệnh nhân đủ điều kiện khám sàng lọc theo hướng dẫn thực hành, có thể nhắc lịch hẹn khám chẩn đoán hình ảnh. Những lời nhắc này có thể được gửi qua email, tin nhắn văn bản, thông báo qua ứng dụng điện thoại hoặc truy cập qua cổng kết quả bệnh nhân.

Trong tương lai, chúng tôi hình dung bệnh nhân là trung tâm của vòng phản hồi. Bệnh nhân sẽ có thể truy cập tất cả các kết quả, bao gồm cả hình ảnh và báo cáo y tế của họ, từ một cổng thông tin thống nhất có thể được truy cập từ bất kỳ phòng khám hoặc bệnh viện nào và trên khắp các khu vực pháp lý của tỉnh. Giao tiếp sẽ là hai chiều, do đó bệnh nhân có thể tải lên dữ liệu của riêng họ, chẳng hạn như ảnh về cách vết sẹo đang lành. Thiết lập mạng lưới an toàn và bảo vệ dữ liệu thích hợp sẽ là điều cần thiết cho sự phát triển này, để cha mẹ / người giám hộ có thể truy cập kết quả thay mặt cho những người phụ thuộc của họ khi cần thiết và để đảm bảo bệnh nhân nhận được kết quả của họ trong một môi trường mà họ có cơ hội yêu cầu theo dõi câu hỏi và nhận được hướng dẫn từ bác sĩ của họ.