Xin giấy phép hoạt động sau khi thiết kế phòng khám, thi công xong như thế nào?

Sau khi thiết kế, thi công xong để hoạt động phòng khám đa khoa doanh nghiệp phải xin giấy phép hoạt động phòng khám.

1. Giấy tờ cần chuẩn bị

STT Hồ Sơ Số Lượng Quy Cách
01 Giấy phép kinh doanh có ngành “khám chữa bệnh” 02  Bản sao y công chứng mới nhất
02 Chứng chỉ hành nghề của Bác sĩ  chịu trách  nhiệm chuyên môn tại phòng khám (phù hợp với  một trong các chuyên khoa của PK) 02CC/người  Bản sao y công chứng mới nhất
03  Giấy xác nhận công tác của Bác sĩ phụ trách (tối  thiểu 54 tháng) tại chuyên khoa đăng ký 01  Bản chính. Theo mẫu  TT  41/2011/TT-BYT;
04  Chứng chỉ hành nghề của tất cả các Bác sĩ  hành  nghề tại phòng khám 02CC/người  Bản sao y công chứng mới nhất
05  Hợp đồng lao động giữa các Bác sĩ và  Công ty 01  Bản sao y công chứng mới nhất
06  Kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế của phòng  khám, Sơ đồ phòng khám  Khách hàng cung cấp thông tin về cơ sở  vật chất và thiết bị để VLC kê  khai theo mẫu
07  Giấy phép tiến hành công việc an toàn bức xạ  của Sở khoa học Công Nghệ 02  Bản sao y công chứng mới nhất
08

 

 

 Hồ sơ nhân sự khác làm việc tại phòng khám (lễ  tân, y tá, điều dưỡng, ….): CMND + HK + Bằng  cấp + Hợp đồng lao động 02  Bản sao y công chứng mới nhất
09  Hợp đồng lắp đặt hệ thống xử lý nước thải +  Biên bản nghiệm thu và bàn giao hệ thống xử lý  nước thải bảo đảm nước thải đầu ra đạt chuẩn  QCVN: 28. 02  Bản sao y công chứng mới nhất
10  Biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 02  Bản sao y công chứng mới nhất
11  Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải y  tế với Cty Dịch vụ môi trường 02  Bản sao y công chứng mới nhất
12  Hợp đồng hoặc hóa đơn mua thiết bị y tế đối với  các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế 02  Bản sao y công chứng mới nhất
13  Hợp đồng thuê địa điểm phòng khám 02  Bản sao y công chứng mới nhất
14  Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy 01  Bản sao y công chứng mới nhất
15  Đề án bảo vệ môi trường 01  Bản sao y công chứng mới nhất

 

* Hiện nay, đa số các ngành nghề đều không cần xin giấy phép khi đăng ký kinh doanh nhưng phải xin giấy phép con khi đăng ký hoạt động.
– Thời gian thực hiện: 60-120 ngày làm việc.
– Nếu KH chưa có giấy tờ ở mục 14 (Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy) thời gian thực hiện: 10-15 ngày làm việc hoặc mục 15 (Đề án bảo vệ môi trường) thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc;

2. Về cơ sở vật chất

– Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám phải đáp ứng các yêu cầu về diện tích tối thiểu như sau:
+ Phòng cấp cứu: 12 m2
+ Phòng lưu người bệnh: 15 m2; ít nhất 02 giường lưu trở lên; nếu có từ 03 giường trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05m2;
+ Các phòng chuyên khoa và buồng tiểu phẫu: 10 m2

3. Thiết bị y tế

-Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký.
-Có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

 4. Nhân sự

-Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa liên quan.
-Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được phân công.

5. Phạm vi hoạt động chuyên môn phòng khám đa khoa

Dựa vào chứng chỉ hành nghề của bác sĩ hiện có, cơ sở đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn.