Thiết kế phòng ICU trong trong trung tâm chăm sóc sức khỏe?

Có thể có nhiều loại chức năng chăm sóc quan trọng chuyên biệt (ICU) khác nhau, nhưng trong tất cả chúng, trọng tâm chính là bệnh nhân, người ở đó vì họ bị bệnh nặng hoặc bị thương. ICU chứa rất nhiều thiết bị y tế và thiết bị đó sẽ đòi hỏi nhiều năng lượng, dữ liệu và làm mát. Những tiện ích này là lý do mà ICU thường được xây dựng bằng cách sử dụng cấu trúc mô đun.

 
Phòng ICU bệnh viện HKC, USA

Vì bệnh nhân trong ICU có thể ra vào bất tỉnh, nên việc cung cấp ánh sáng ban ngày để giúp họ tự định hướng là điều cần thiết.

Các y tá và nhân viên khác chăm sóc bệnh nhân cũng có những nhu cầu đặc biệt. Quan sát trực tiếp bệnh nhân là rất quan trọng vì bệnh nhân trong các đơn vị này có thể xấu đi nhanh chóng.

Điều này từng có nghĩa là các phòng phải được nhóm xung quanh khu vực làm việc của y tá, nhưng hiện tại chúng ta đang thấy nhiều phòng riêng kín hơn – kính được sử dụng để duy trì tầm nhìn. Giữ vật tư, thiết bị, khu vực biểu đồ và xử lý chất thải gần đó là một phần của thách thức thiết kế cho khu ICU.

Khu ICU cần phải rất bền vững và dễ dàng để làm sạch. Khu vực này cũng đòi hỏi mức độ ánh sáng cao, với nhiệt độ màu mang lại màu sắc tốt cho da.

Làm thế nào để thích nghi với gia đình bệnh nhân là một thách thức khác. Thông thường, họ phải chịu nhiều căng thẳng và muốn gần gũi với bệnh nhân nhất có thể.

Điều quan trọng là ICU cung cấp những nơi chờ đợi thoải mái, gần đó, nhưng không phải theo cách của nhân viên. Không gian này có thể ở trong phòng của bệnh nhân hoặc gần khu vực chờ của gia đình, nơi có thể có tầm nhìn ra bên ngoài, tác phẩm nghệ thuật và những phiền nhiễu tích cực khác.