Phương pháp giảm thiểu tác động tiêu cực rác thải y tế với môi trường

 1. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

Bệnh viện sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các qui định về quản lý chất thải y tế của mình, cụ thể như sau:

 • Qui định mã màu sắc của chất thải y tế

+ Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm.

+ Màu đen đựng chất thải hoá học nguy hại và chất thải phóng xạ.

+ Màu xanh đựng chất thải thông thường và các bình áp suất nhỏ.

+ Màu trắng đựng chất thải tái chế.

 • Túi đựng chất thải

+ Túi màu vàng và màu đen phải làm bằng nhựa PE hoặc PP, không dùng nhựa PVC.

+ Túi đựng chất thải y tế có thành dầy tối thiểu 0.1mm, kích thước túi phù hợp với lượng chất thải phát sinh, thể tích tối đa của túi là 0.1 m3.

+ Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ “không được đựng quá vạch này”.

 • Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn

+ Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phải phù hợp với phương pháp tiêu huỷ cuối cùng.

+ Hộp đựng chất thải sắc nhọn phải bảo đảm các tiêu chuẩn:

 • Thành và đáy cứng không bị xuyên thủng.
 • Có khả năng chống thấm.
  • Kích thước phù hợp.
  • Có nắp đóng mở dễ dàng.
  • Miệng hộp đủ lớn để cho vật sắc nhọn vào mà không cần dùng lực đẩy.
  • Có dòng chữ “chỉ đựng chất thải sắc nhọn” và có vạch báo hiệu ở mức 3/4 hộp và có dòng chữ “không được đựng quá vạch này”.
  • Màu vàng.
  • Có quai hoặc kèm hệ thống cố định.
  • Khi di chuyển vật sắc nhọn bên trong không bị đổ ra ngoài.

+ Đối với các cơ sở y tế sử dụng máy huỷ kim tiêm, máy cắt bơm kim tiêm, hộp đựng chất thải sắc nhọn phải được làm bằng kim loại hoặc nhựa cứng, có thể dùng lại và phải là một bộ phận trong thiết kế của máy huỷ, cắt bơm kim.

+ Đối với hộp nhựa đựng chất thải sắc nhọn có thể tái sử dụng, trước khi

tái sử dụng, hộp nhựa phải được vệ sinh, khử khuẩn theo quy trình khử khuẩn dụng cụ y tế. Hộp nhựa sau khi khử khuẩn để tái sử dụng phải còn đủ các tính năng ban đầu.

 • Thùng đựng chất thải

+ Phải làm bằng nhựa có tỷ trọng cao, thành dầy và cứng hoặc làm bằng kim loại có nắp đậy mở bằng đạp chân. Những thùng thu gom có dung tích từ 50 lít trở lên cần có bánh xe đẩy.

+ Thùng màu vàng để thu gom các túi, hộp chất thải màu vàng.

+ Thùng màu đen để thu gom các túi chất thải màu đen. Đối với chất thải phóng xạ, thùng đựng phải làm bằng kim loại.

+ Thùng màu xanh để thu gom các túi chất thải màu xanh.

+ Thùng màu trắng để thu gom các túi chất thải màu trắng.

+ Dung tích thùng tuỳ vào khối lượng chất thải phát sinh, từ 10 lít đến 250

lít.

+ Bên ngoài thùng phải có vạch báo hiệu ở mức 3/4 thùng và ghi dòng chữ “không được đựng quá vạch này”.

 • Biểu tượng chỉ loại chất thải:

Mặt ngoài túi, thùng đựng một số loại chất thải nguy hại và chất thải để tái chế phải có biểu tượng chỉ loại chất thải phù hợp (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy chế này):

+ Túi, thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có biểu tượng nguy hại sinh học.

+ Túi, thùng màu đen đựng chất thải gây độc tế bào có biểu tượng chất gây độc tế bào kèm dòng chữ “chất gây độc tế bào”.

+ Túi, thùng màu đen đựng chất thải phóng xạ có biểu tượng chất phóng xạ và có dòng chữ “chất thải phóng xạ”

+ Túi, thùng màu trắng đựng chất thải để tái chế có biểu tượng chất thải có thể tái chế.

 • Thu gom chất thải rắn trong cơ sở y tế

+ Nơi đặt thùng đựng chất thải.

 • Mỗi khoa, phòng phải định rõ vị trí đặt thùng đựng chất thải y tế cho

từng loại chất thải, nơi phát sinh chất thải phải có loại thùng thu gom tương ứng.

 • Nơi đặt thùng đựng chất thải phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom.
 • Sử dụng thùng đựng chất thải theo đúng tiêu chuẩn quy định và phải được vệ sinh hàng ngày.
 • Túi sạch thu gom chất thải phải luôn có sẵn tại nơi chất thải phát sinh để thay thế cho túi cùng loại đã được thu gom chuyển về nơi lưu giữ tạm thời chất thải của cơ sở y tế.

+ Mỗi loại chất thải được thu gom vào các dụng cụ thu gom theo mã màu quy định và phải có nhãn hoặc ghi bên ngoài túi nơi phát sinh chất thải.

+ Các chất thải y tế nguy hại không được để lẫn trong chất thải thông thường. Nếu vô tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thông thường thì hỗn hợp chất thải đó phải được xử lý và tiêu huỷ như chất thải y tế nguy hại.

+ Lượng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới 3/4 túi, sau đó buộc cổ túi lại.

+ Tần suất thu gom: Hộ lý hoặc nhân viên được phân công hàng ngày chịu trách nhiệm thu gom các chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường từ nơi chất thải phát sinh về nơi tập trung chất thải của khoa ít nhất 1 lần trong ngày và khi cần.

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi thu gom về nơi tập trung chất thải của cơ sở y tế phải được xử lý ban đầu tại nơi phát sinh chất thải.

 • Vận chuyển chất thải rắn trong cơ sở y tế

+ Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường phát sinh tại các khoa/phòng phải được vận chuyển riêng về nơi lưu giữ chất thải của cơ sở y tế ít nhất một lần một ngày và khi cần.

+ Cơ sở y tế phải quy định đường vận chuyển và giờ vận chuyển chất thải. Tránh vận chuyển chất thải qua các khu vực chăm sóc người bệnh và các khu vực sạch khác.

+ Túi chất thải phải buộc kín miệng và được vận chuyển bằng xe chuyên dụng; không được làm rơi, vãi chất thải, nước thải và phát tán mùi hôi trong quá trình vận chuyển.

 • Lưu giữ chất thải rắn trong các cơ sở y tế

+ Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường phải lưu giữ trong các buồng riêng biệt.

+ Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải được lưu giữ riêng.

+ Nơi lưu giữ chất thải tại các cơ sở y tế phải có đủ các điều kiện sau:

 • Cách xa nhà ăn, buồng bệnh, lối đi công cộng và khu vực tập trung đông người tối thiểu là 10 mét.
 • Có đường để xe chuyên chở chất thải từ bên ngoài đến.
 • Nhà lưu giữ chất thải phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa và có khoá. Không để súc vật, các loài gậm nhấm và người không có nhiệm vụ tự do xâm nhập.
 • Diện tích phù hợp với lượng chất thải phát sinh của cơ sở y tế.
 • Có phương tiện rửa tay, phương tiện bảo hộ cho nhân viên, có dụng cụ, hoá chất làm vệ sinh.
 • Có hệ thống cống thoát nước, tường và nền chống thấm, thông khí tốt.
 • Khuyến khích các cơ sở y tế lưu giữ chất thải trong nhà có bảo quản lạnh.
 • Thời gian lưu giữ chất thải y tế nguy hại tại cơ sở y tế.
 • Thời gian lưu giữ chất thải trong các cơ sở y tế không quá 48 giờ.
 • Lưu giữ chất thải trong nhà bảo quản lạnh hoặc thùng lạnh: thời gian lưu giữ có thể đến 72 giờ.
 • Chất thải giải phẫu phải chuyển đi chôn hoặc tiêu huỷ hàng ngày.
 • Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh dưới 5 kg/ngày, thời gian thu gom tối thiểu hai lần trong một tuần.

2. Giảm thiểu tác động do nước thải

Khi nước thải trước khi thải vào hệ thống nước thải công cộng được kiểm soát theo QCVN 28:2010/BTNMT – Nước thải y tế.