An toàn cho bệnh nhân trong bệnh viện

An toàn cho bệnh nhân là một trong những nguyên tắc cơ bản của hệ thống chăm sóc sức khỏe. An toàn cho bệnh nhân là một thuật ngữ dùng để chỉ các hành động khác nhau mà hệ thống chăm sóc sức khỏe đã thực hiện để bảo vệ bệnh nhân khỏi các lỗi y tế khác nhau như nhiễm trùng, chấn thương hoặc tai nạn và do đó để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và chất lượng dịch vụ.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém có thể là một yếu tố góp phần gây hại cho bệnh nhân trong thời gian nằm viện. Năng lực lãnh đạo và quản lý kém khiến toàn bộ hệ thống y tế khó quản lý. Cơ sở hạ tầng không phù hợp và trang thiết bị an toàn hạn chế cũng làm cho bệnh nhân nằm viện mất an toàn. Nhân viên lâm sàng được đào tạo thích hợp và hỗ trợ giám sát y tế đầy đủ để cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân.

Dưới đây là một số cách có thể để cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân trong thời gian nằm viện.

  • Đào tạo thích hợp cho nhân viên y tế
  • Duy trì giao tiếp thích hợp giữa nhân viên và bệnh nhân.
  • Tạo và thực hiện các giao thức và chính sách để hỗ trợ sự an toàn của bệnh nhân.
  • Tuân thủ các thực hành vệ sinh thích hợp trong hệ thống
  • Đưa ra phí giám sát thích hợp khi xử lý bệnh nhân trong ca làm việc
  • Tránh kê đơn sai hoặc dùng quá liều lượng
  • Cơ sở hạ tầng bệnh viện thích hợp và trang thiết bị an toàn sẵn có.