Giải pháp thiết kế trung tâm chăm sóc sức khỏe theo kinh nghiệm

Khi mọi người đến cơ sở chăm sóc sức khỏe, điều quan trọng là họ phải cảm thấy mình đang bước vào một môi trường yên tĩnh. Tất cả mọi thứ từ quy trình bố trí và quy mô của các phòng khám và bệnh nhân cho đến việc lựa chọn kết thúc phải đóng góp vào một cảm giác tổng thể của sự tích cực và khỏe mạnh. Một số lựa chọn thiết kế sẽ tinh tế, chẳng hạn như bảng chỉ dẫn và tìm đường; những thứ khác, bao gồm cả việc sử dụng vách ngăn để tạo sự riêng tư tại các khu vực nhận phòng và triển khai các màu sắc và hoa văn tươi vui, sẽ gây chú ý..

Khi chúng tôi làm việc với các khách hàng thiết kế trung tâm chăm sóc sức khỏe của mình để xác định các giải pháp thiết kế bệnh viện tốt nhất để cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân, một trong những điều đầu tiên chúng tôi làm là nói chuyện với các nhân viên để hiểu cách thức hoạt động và quy trình làm việc ảnh hưởng đến trải nghiệm của bệnh nhân. Bằng cách tìm hiểu các quy trình của khách hàng, chúng tôi có thể xác định các cải tiến về giao tiếp và hiệu quả. Khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi không chỉ có thể thiết kế một tòa nhà hoạt động tốt hơn mà còn khám phá ra các cách để hợp lý hóa hoạt động và cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân. Phân tích lặn sâu hơn này liên tục tạo ra các giải pháp cải thiện trải nghiệm tổng thể của bệnh nhân.