Vai trò sàn nhà trong thiết kế bệnh viện

Thiết kế bệnh viện tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nhu cầu luôn thay đổi của người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe, những người hiện đang đóng một vai trò tích cực trong quá trình ra quyết định của họ. Các cuộc khảo sát về sự hài lòng của bệnh nhân không còn chỉ ra rằng thức ăn tốt hơn, nhiều dịch vụ hơn và phòng dành cho một người; Người sử dụng cũng đang yêu cầu trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao hơn góp phần vào sức khỏe và sức khỏe tổng thể của họ. Một yếu tố tiếp tục đóng một phần không thể thiếu trong trải nghiệm của bệnh nhân là sàn.

Một số bằng chứng thực thực cho thấy môi trường vật lý ảnh hưởng đến căng thẳng của bệnh nhân, sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên, hiệu quả của nhân viên và chất lượng chăm sóc được cung cấp trong bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác. Một sàn nhà ấm áp, trông giống như gỗ nhắc nhở bệnh nhân về ngôi nhà của họ. Các nhà thiết kế chăm sóc sức khỏe giờ đây phải quyết định làm thế nào để cân bằng nhu cầu và mong muốn của bệnh nhân, các yêu cầu chăm sóc cấp tính nghiêm ngặt, hợp nhất hệ thống chăm sóc sức khỏe.